Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Geescaleerde zorg 18-

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?
In de Jeugdwet staat dat de we verantwoordelijk zijn voor de kinderbescherming en de jeugdreclassering.

Ouders voeden hun kind op. Dat is hun recht en hun plicht. Soms komt de ontwikkeling van een kind in gevaar. Dan kan de kinderbescherming helpen. Bijvoorbeeld door ouders te leren hoe zij hun kind moeten opvoeden of door een kind (tijdelijk) ergens anders te laten wonen.

Zodra een kind iets doet wat van de wet niet mag, dan krijgt het te maken met de jeugdreclassering. De jeugdreclassering begeleidt deze kinderen om ervoor te zorgen dat ze niet opnieuw in de fout gaan.

We moeten ook hulp inschakelen als binnen een gezin direct hulp nodig is. Dit kan wanneer een kind thuis niet meer veilig is of wanneer het gedrag van een kind onveilig is voor de omgeving. Soms lopen ruzies uit de hand of lopen kinderen weg van huis. In dit soort situaties kunnen mensen 24 uur per dag bellen voor hulp.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?
Nee.

Binnen dit taakveld vallen onder andere:
jeugd en veiligheid.