Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Inkomensregelingen

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?
Wat we moeten doen staat in de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), het besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) en het Minimabeleid.

We helpen inwoners aan het werk te gaan. Ook ondersteunen we (startende) ondernemers. Lukt dit niet? Dan zorgen we voor een bijstandsuitkering of een bedrijfskrediet.

De bijstandsuitkering is voor mensen die (tijdelijk) niet genoeg geld hebben om van te leven en ook niet in aanmerking komen voor een andere uitkering. Ook kunnen inwoners die (tijdelijk) afhankelijk zijn van een laag inkomen, extra geld krijgen voor bijzondere- en noodzakelijke kosten.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?
Bijzondere bijstand, kwijtschelding en schuldhulpverlening zijn verplichte taken. Er is vrijheid in de mate van uitvoering. Alle voorzieningen voor maatschappelijke participatie zijn niet verplicht.

Binnen dit taakveld vallen onder andere:
WWB inkomensdeel, bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ), uitvoering IOAW, bijzondere bijstand, kwijtscheldingen gemeentelijke heffingen, schuldhulpverlening en maatschappelijk participatie.