Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?
We moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. We geven ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). We ondersteunen mensen die (tijdelijk) niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Voorbeelden zijn:

  • woningaanpassingen;
  • hulpmiddelen;
  • overige voorzieningen voor gehandicapten, bijvoorbeeld een gehandicaptenparkeerkaart.

Een inwoner kan ook een persoonsgebonden budget (pgb) krijgen. Hiervoor kan hij zelf een voorziening inkopen of zorgen dat de woning aangepast wordt.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?
Nee.