Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Wijkteams

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?
We moeten zorgen voor toegang tot Wmo en Jeugdzorg, informatie en advies, bereikbaarheid en onafhankelijke cliëntondersteuning.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?
De gemeente heeft vrijheid bij de uitvoering van deze wettelijke taken. We maken gebruik van het Wmo-loket Elz en het Centrum voor Jeugd en Gezin. Ook werken we vanaf 2019 met een Multidisciplinair Team Zorg en Veiligheid. Dit team bespreekt complexe probleemgevallen. Dit team heeft ook de wettelijke taak voor preventie en vroegsignalering.

Binnen dit taakveld vallen onder andere:
Wmo-loket Elz en Centrum Jeugd en Gezin.