Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Wat zijn onze doelstellingen?

  1. Minder dan 45 % van de inwoners van 19 jaar en ouder heeft een Body Mass Index (BMI) van 25 kg/m2 en hoger.
    Minder dan 42 % van de inwoners van 19 jaar en ouder heeft een hoge emotionele/sociale eenzaamheidscore.

  2. We garanderen een goede afvoer van riool- en hemelwater en beheersing van de grondwaterstand.

  3. De omvang huishoudelijk restafval (fijn afval) bedraagt maximaal 100 kg per inwoner.

  4. De duurzaamheidsscore volgens TELOS1 duurzaamheidsmonitor bedraagt minimaal 52 (schaal 1-100).
    In 2030 wordt in West-Brabant wordt 2,6 TWh aan duurzame energie opgewekt.