Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Begraafplaatsen

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?
We moeten ervoor zorgen dat er minimaal één gemeentelijke begraafplaats is.
Hiervoor houden we een administratie bij (Wet op lijkbezorging).

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?
We hebben één begraafplaats (Zundertseweg). De tarieven voor begraven zijn niet kostendekkend.

Binnen dit taakveld vallen onder andere:
beheer begraafplaatsen en begraafplaatsrechten.