Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Volksgezondheid

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?
We voeren de Wet Publieke Gezondheid (WPG) uit. De wet is gericht op het voorkomen van gezondheidsproblemen. De jeugdgezondheidszorg is een onderdeel van deze wet (consultatiebureau en toezicht GGD op scholen). Gemeenten hebben ook een wettelijke taak voor toezicht op de kinderopvang (hygiëne). De GGD voert deze taak uit.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?
De wet verplicht gemeenten een actieve rol te spelen voor de algemene gezondheidszorg. Daarom richten we ons op de bestrijding van eenzaamheid, overgewicht, drank- en drugsverslaving en geven we extra aandacht aan voorlichting over dementie. De GGD voert voor ons een aantal extra taken uit op het gebied van gezondheidszorg voor de jeugd. Het 'project gezonde leefstijl' is hiervan een voorbeeld.

Binnen dit taakveld vallen onder andere:
openbare gezondheidszorg, mantelzorgers en vrijwilligers.