Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Grondbedrijf

De stille reserves van het Grondbedrijf zijn de volgende:

Deelnemingen
Bij het Grondbedrijf zijn geen deelnemingen.

Exploitatiegebieden
Binnen de exploitatiegebieden gaan we er van uit dat de gronden worden ingebracht bij - en onderdeel uitmaken van - de totale kostprijsberekening. Dit betekent dat hier geen sprake is van stille reserves.

Verspreide percelen en niet in exploitatie genomen gronden
Dit zijn gronden die niet bij een (toekomstig) exploitatiegebied horen, maar die toch een zekere waarde vertegenwoordigen. Voor de berekening van de stille reserves is het van belang dat deze gronden tegen taxatiewaarde in de boeken staan. Jaarlijks passen we als het nodig is de prijs per hectare aan de marktwaarde aan. De taxatiewaarde en boekwaarde zijn hier dus gelijk aan elkaar en daarom is er geen sprake van stille reserves.

Panden
Onder deze post verantwoorden we het laatste pand dat bij het Grondbedrijf in bezit is. Dit is een woning die meerjarig verhuurd is.
De boekwaarde per 1 januari 2020 bedraagt € 0,6 miljoen.

De huidige boekwaarde is in overeenstemming met de waarde in het economische verkeer.