Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Wat hebben we gemeten?

Indicator

Laatste meting

Vorige meting

Laatste meting

Gemeenten

Percentage inwoners van 19 jaar en ouder met een Body Mass Index (BMI) van 25 kg/m2

2016

50,1

45,6

50,9

Percentage inwoners van 19 jaar en ouder) met een hoge emotionele/sociale eenzaamheidscore

2016

38,6

44,6

40,9

Omvang huishoudelijk restafval in kg/inwoner (fijn afval) (BBV)

2018

105

102

145

Duurzaamheidsscore (score 1-100) (Telos duurzaamheidsmonitor)1

2019

49

48,5

-

Hoeveelheid hernieuwbare energie in West-Brabant in TWh2

2019

0,4

0,5

-

Hernieuwbare elektriciteit (BBV)

2018

15,9

17,5

-

  1. 1 Telos - universitair kenniscentrum duurzame ontwikkeling
  2. 2 Regionale energie strategie

Gemeenten = gemeenten met 25.000 - 50.000 inwoners.

BBV : Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten

Bron: Waarstaatjegemeente.nl