Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Wat zijn onze doelstellingen?

  1. Samen met onze partners de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente waarborgen en waar mogelijk bevorderen en versterken.

  2. Het verhogen van het veiligheidsgevoel. Met partners werken we aan preventie en bewustwording en pakken we de regierol op.

  3. Samen met partners de georganiseerde criminaliteit aan te pakken.

  4. We betrekken andere maatschappelijke vraagstukken bij veiligheid (verbinding veiligheid en zorg).

  5. Veiligheid vergroten door samenwerking in een netwerk.