Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Aanpassing tarieven

Belastingen
De stijging van de belastingtarieven baseren we op de door het Centraal Planbureau (CPB) gepubliceerde cijfers van de ‘prijs netto materiële overheidsconsumptie’. In 2021 stijgen de tarieven met 1,4%.

Leges
Bij de stijging van de leges volgen we de stijging van de loonkosten. Dat doen we omdat de legeskosten vooral bestaan uit loonkosten. We gaan uit van een stijging met 2,6% in 2021.

De uitgangspunten voor de berekeningen van de leges en tarieven van de gemeentelijke opbrengsten leest u hier.