Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Krediet aanpassingen

In de eerste bestuursrapportage 2020 stellen we de volgende aanpassingen in de investeringskredieten voor.

  • N640 (rotonde en aansluiting) € 30.000

In de begroting 2020 namen we in het investeringsplan voor 2021 de N640 op. De provincie voert hier groot onderhoud uit en gaat na of verkeerskundige verbeteringen nodig zijn. Een rotonde op de kruising N640/Hoevenseweg is zo'n verbetering. Ook worden er bij een aantal kruisingen extra opstelstroken aangebracht en waar nodig de verkeersregelinstallatie (VRI's) vervangen. Dit jaar starten we met de voorbereidingen. Hiervoor vragen we een voorbereidingskrediet van € 30.000.

  • Digitalisering parkeerproducten € 50.000

Om parkeerproducten verder te automatiseren passen we parkeerapparatuur en software aan. Het gaat om het aanvragen van parkeervergunningen, (mobiel) parkeren op kenteken en de controle op parkeren.