Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Ontwikkelingen

Extra structurele bijdrage aan het RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum)
In de afgelopen jaren is het RIEC zeer succesvol geweest in de strijd tegen ondermijning. De primaire focus is om de criminele industrie en de daaraan verbonden verdienmodellen te verstoren en onmogelijk te maken. Ook wil men de maatschappelijke en bestuurlijke weerbaarheid tegen ondermijning vergroten. Het RIEC zet zich in voor de aanpak van bijvoorbeeld witwassen en drugs en is voor de gemeente kenniscentrum voor juridisch advies. De aanpak van zware criminaliteit en ondermijning is echter een kwestie van de lange adem. Nog steeds gaan in de handel en productie van drugs miljarden euro’s om. Geld dat bovendien op een of andere manier weer in de reguliere samenleving wordt gebracht. Dit vraagt om blijvende aandacht en bijhorend financiële betrokkenheid.

Tot 2019 ontving onze regio van het ministerie van Justitie en Veiligheid een extra financiering van €700.000. Het ministerie zegde voor 2020 nog eenmaal deze extra financiering van €700.000 toe. Nu deze vanaf 2021 vervalt, moeten de deelnemende gemeenten naar rato van het inwoneraantal structureel een extra bijdrage leveren.

Dierenasiel
Het Dierenasiel kampt met een jaarlijks financieel tekort omdat dieren langer in opvang blijven dan de wettelijke opvangtermijn. Om dit tekort op te vangen vragen zij de negen deelnemende gemeenten om een extra bijdrage en het bedrag per inwoner aan te vullen van € 0,82 per inwoner tot €1,17 per inwoner. Voor Etten-Leur gaat dat om een extra vrijwillige bijdrage van € 15.500 per jaar.