Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Ontwikkelingen - 2

Lokaal Sportakkoord
In 2020 sloten we samen met clubs, maatschappelijke- en (commerciële) sportorganisaties het eerste Lokaal Sportakkoord af. Door het versterken van de onderlinge samenwerking bevorderen we samen het sporten, verbeteren we de gezondheid en laten we met sport en ontmoeting meer inwoners meedoen. We besteden hierbij extra aandacht aan de doelgroepen ouderen en inwoners met een beperking. Ook blijven we ons inzetten voor sterke verenigingen en proberen we op verschillende manieren de financiële positie van de clubs te verbeteren.

In de volgende fase om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting onderzoeken we of verdere samenwerking leidt tot een efficiëntere besteding van de beschikbare middelen.

Nationaal Park Van Gogh
Met 39 andere partijen ondertekenden we in oktober 2019 de samenwerkingsovereenkomst Van Gogh Nationaal Park in oprichting. Het doel is het verkrijgen van de status van nationaal park, waarbij 40 partijen samenwerken om het natuurgebied in de regio te versterken en een integrale ontwikkeling van natuur, landschap, cultuur, toerisme en regionale economie te versterken. Hiervoor is een masterplan opgesteld. Etten-Leur trekt hierin samen op met de gemeenten Breda en Zundert.

Naast ambtelijke en bestuurlijke inzet wordt een bijdrage gevraagd voor de bestuursstructuur en de oprichting van een Parkbureau. De bijdrage voor Etten-Leur bedraagt voor 2021, 2022 en 2023 € 12.500 per jaar.