Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Wat hebben we gemeten?

Indicator

Laatste meting

Vorige meting

Laatste meting

Gemeenten

Aantal nieuwe gebouwde woningen per 1.000 woningen (BBV)

2019

5,2

6,4

8,6

Score voor de sociaal-cultureel woonomgeving

2017

54

54

51

Waardering van buurt als leefomgeving

2019

8,03

8,01

8,04

Gemeenten = gemeenten met 25.000 - 50.000 inwoners.

BBV : Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten

Bron: Waarstaatjegemeente.nl