Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Risico's

De financiële bedrijfsvoering van het Grondbedrijf is zo opgezet dat we risico’s in principe opvangen zonder dat we een beroep doen op de algemene dienst van de gemeente. In de onderstaande tabel is aangegeven:

  • het actuele risicoprofiel van de grondexploitaties;
  • het noodzakelijke weerstandsvermogen op basis van de risicoberekening;
  • de verwachte exploitatieresultaten;
  • het aantal m² grond die in eigendom zijn.

(bedragen x € 1.000)

risicoprofiel 1-1-2021

Bruto benodigd weerstandsvermogen

Prognose resultaat

voorraad gronden m²

Grondexploitaties

21.573

7.560

3.755

557.200

Uit het overzicht van onze reserves blijkt dat de ‘Reserve exploitatie risico’s' toereikend is.

Een gedetailleerd overzicht van de grondexploitatierisico’s vindt u in de bijlage ‘Risico’s grondexploitaties per 1 januari 2021’. Daarin staat ook een totale berekening van het weerstandsvermogen dat nodig is. Uit dit overzicht blijkt dat de ‘Reserve exploitatie risico’s’ toereikend is.