Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Lokale lastendruk

Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) geeft jaarlijks de ‘Atlas van de lokale lasten’ uit. Deze Atlas laat de woonlasten (afvalstoffenheffing, rioolheffing en onroerendezaakbelasting) zien per gemeente en geeft de positie aan die de gemeenten ten opzichte van elkaar innemen. Op basis van de COELO-Atlas 2020 nemen we de tiende plaats van West-Brabant in.