Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Ontwikkelingen

Leerlingenvervoer
In de jaarrekening 2019 was er een tekort van € 137.000 op het leerlingenvervoer. Op basis van de ervaringscijfers over 2019 passen we de begroting 2020 en verder aan. In 2020 richten we de administratie met extra controles in om meer grip te krijgen op de kosten van het leerlingenvervoer. Medio 2020 starten we een aanbesteding voor het leerlingenvervoer vanaf het schooljaar 2021/2022. Ook onderzoeken we of aanpassing van de huidige verordening leerlingenvervoer kan leiden tot een besparing op de kosten hiervan.

Rijksbijdrage Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
Wij ontvangen een Rijksbijdrage voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. Een aantal onderwerpen, zoals de kostwinnersregeling en spel aan huis, verantwoorden we in 2020 onder deze Rijksbijdrage, zoals we dat ook in 2019 deden. Dit biedt meer ruimte binnen de lokale onderwijsagenda. We moeten hierbij rekening houden met de uitbreiding van het verplicht aan te bieden aantal uren van 10 naar 16. Na 2020 geven deze maatregelen ons inzicht in de financiële ruimte binnen de lokale onderwijsagenda.

Huisvestingsaanvragen/uitvoering Integraal Huisvestingsplan
Jaarlijks ontvangen wij aanvragen voor onderwijshuisvesting, waarvoor extern onderzoek noodzakelijk is. We hebben onvoldoende capaciteit en expertise om deze onderzoeken zelf uit te voeren. Vaak is gezien de aanvraag onafhankelijk onderzoek aan te bevelen, zoals bijvoorbeeld voor klimaatinstallaties en dakbedekking. Daarom stellen wij voor om hiervoor structureel een bedrag op te nemen van € 25.000.