Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Waarde stille reserves

Om een inschatting te maken van de stille reserve bij de gebouwen vergeleken we voor de diverse accommodaties de boekwaarde met de WOZ-waarde.

Naast de boekwaarde en de WOZ-waarde nemen we ook een eigen inschatting op. Deze inschatting doen we op basis van de volgende uitgangspunten:

  • de marktwaarde van sport- en multi functionele accommodaties is ongeveer 55% van de WOZ-waarde;
  • als wijk/jongeren- en culturele accommodaties worden overgedragen gebeurt dit om niet;
  • voor multifunctionele accommodaties en voor accommodaties die we zelf gebruiken geldt dat we deze nog 20 jaar blijven gebruiken.

Boekwaarde

WOZ -

Eigen

(bedragen x € 1.000)

1-1-2020

waarde

inschatting

Sportaccommodaties

9.444

10.239

5.631

Multi functionele accommodaties

36.970

35.387

19.463

Ontmoetingscentra

59

891

0

Jongeren accommodaties

66

1.157

0

Culturele accommodaties

2.064

1.048

310

Eigen gebruik

12.929

18.444

12.929

Totaal

61.532

67.166

38.333

Conclusie
Uit dit overzicht blijkt dat de stille reserves (theoretisch) ongeveer € 5,6 miljoen zijn. We gaan dan uit van het verschil tussen de boekwaarde en WOZ-waarde. Deze vergelijking achten we niet reëel.
Op basis van eigen inschattingen concluderen we dat er geen sprake is van een stille reserve. Het afstoten van panden kan wel tot een hogere opbrengst leiden indien de gemeenteraad besluit om daar woningbouw mogelijk te maken.