Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Voorziening Claims en juridische geschillen

Voorziening

Claims en juridische geschillen

Grondslag

Wanneer lopende juridische claims en geschillen een verwacht financieel nadeel hebben voor de gemeente moeten we hiervoor een voorziening vormen.

Looptijd

Afhankelijk van lopende juridische claims en geschillen.

Toevoeging

Afhankelijk van lopende juridische claims en geschillen.

Aanwending

Afhankelijk van lopende juridische claims en geschillen.

We verwachten de komende jaren de volgende bestedingen:

(bedragen x €1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand 1 januari

165

0

0

0

0

0

Stortingen

0

0

0

0

0

0

Verminderingen

165

0

0

0

0

0

Stand 31 december

0

0

0

0

0

0