Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Voorziening Onderhoud nieuw zwembad

Voorziening

Onderhoud nieuw zwembad

Grondslag

Het nieuwe zwembad werd in 2018 in gebruik genomen. Deze voorziening is voor de dekking van de kosten van het groot onderhoud.

Looptijd

Onbepaald.

Toevoeging

Jaarlijkse toevoeging ten laste van de exploitatie, gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplanning.

Aanwending

De kosten voor grootschalig onderhoud worden rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht.

We verwachten de komende jaren de volgende bestedingen:

(bedragen x €1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand 1 januari

60

161

261

362

462

563

Stortingen

101

101

101

101

101

101

Verminderingen

0

0

0

0

0

0

Stand 31 december

161

261

362

462

563

663