Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Overhead

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?
In dit taakveld registreren we de overhead. Dit wil zeggen alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces. Voorbeelden hiervan zijn: huisvesting, financiën, personeel en organisatie, communicatie, juridische zaken en automatisering.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?
We doen meer dan wettelijk verplicht. Door de huidige inrichting van de organisatie zijn dit noodzakelijke onderdelen om het primaire proces te ondersteunen. Dit geldt ook voor de organisaties waarvoor we werkzaamheden uitvoeren. Dit zijn de Regio West-Brabant (RWB), het Werkplein, de gemeente Zundert en het Inkoopbureau. Met deze organisaties sloten we dienstverleningsovereenkomsten. Daarvoor ontvangen we inkomsten.

Binnen dit taakveld vallen onder andere:
Stadskantoor, bestuurs- en vergadercentrum, ICT, dienstverlening aan derden, functies die onder overhead vallen.