Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Parkeren

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?
Een wettelijke taak is de behandeling van aanvragen voor een gehandicaptenparkeerkaart. Het verzorgen van parkeervoorzieningen is geen wettelijke taak.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?
We voeren het parkeerbeleid uit. Onderwerpen hierin zijn betaald parkeren, vergunninghouders, parkeerzones en het beheer van de parkeergarage.

Binnen dit taakveld vallen onder andere:
straatparkeren, parkeergarage, parkeren vrachtwagens en parkeren zwembad.