Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Onderwijs huisvesting

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?
We zijn financieel verantwoordelijk voor de onderwijshuisvesting. Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de toegekende voorzieningen (bouwheer/ opdrachtgeverschap) en voor het onderhoud van de gebouwen.

In het Integraal Huisvestingsplan 2019 (IHP), dat we met onderwijspartners opstelden, staat het kader voor de onderwijshuisvesting van het Primair Onderwijs in onze gemeente. Een IHP heeft nog geen juridische status. De VNG en onderwijsraden deden in het voorjaar van 2018 een voorstel aan de minister om het opstellen van een IHP als verplichting voor gemeenten op te nemen in de Wet Primair Onderwijs. Dit laat nog enige tijd op zich wachten.

De gemeente moet ook zorgen voor bewegingsonderwijs. Deze wettelijke zorgplicht is uitgewerkt in de modelverordening voorzieningen huisvesting onderwijs (en eventueel in de beleidsregel ‘gymnastiek’). De wettelijke zorgplicht van de gemeente heeft geen betrekking op het zwemonderwijs. Meer informatie leest u hier.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?
We zijn samen met de betrokken schoolbesturen vertegenwoordigd in de beheerstichting van enkele brede scholen. De reden hiervan is dat behalve de basisscholen ook andere gebruikers de gebouwen gebruiken.

Binnen dit taakveld vallen onder andere:
huisvesting basisonderwijs, bijzonder speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs.