Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Arbeidsparticipatie

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?
Wat we moeten doen is opgenomen in de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ). Het doel van deze wetten is om zoveel mogelijk mensen, met of zonder beperkingen, zo snel mogelijk werk te laten vinden. We gebruiken hiervoor verschillende instrumenten: we zorgen voor beschut werk en aangepaste werkplekken, begeleiding op de werkvloer, we scheppen werkervaringsplekken, begeleiden bij re-integratie, training en scholing.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?
We voeren alleen uit wat wettelijk verplicht is.

Binnen dit taakveld valt onder andere:
re-integratie.