Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Afval

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?
Op grond van de Wet milieubeheer is de gemeente verplicht om tenminste een maal per week afval van huishoudens in te zamelen.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?
De gemeente voert een beleid gericht op het gescheiden inzamelen van afval en hergebruik van afval als grondstof (Afvalplan 2020). Verder proberen we via voorlichting en educatie de afvalstromen te beperken.

Binnen dit taakveld vallen onder andere:
afvalscheiding en recycling, vuilophaal en afvoer, vuilstort en verwerking.